Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου 2009

Τα παιδιά μιμούνται αυτό που βλέπουν!

Τα παιδιά μιμούνται τα πρότυπά τους. Στις μικρές ηλικίες το πρότυπο είναι ο γονιός. Εάν θέλουμε να μεγαλώσουμε σωστά τα παιδιά μας χωρίς να αντιγράφουν και τις κακές συμπεριφορές μας εκτός από τις καλές θα πρέπει να προσέχουμε πολύ τον τρόπο που μιλάμε, φερόμαστε τόσο στα ίδια και στην υπόλοιπη οικογένεια όσο και στο ευρύτερο περιβάλλον μας.
Ένα video που κυκλοφορεί και πραγματεύεται πολύ παραστατικά ακριβώς αυτό το θέμα είναι το ακόλουθο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Search machine

Google